Skip to content
Menu
AS18-min

Kontakt

Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, umówić na konsultację lub omówić szczegóły oferty – poniżej podaję mój numer telefonu, adres e-mail, a także formularz kontaktowy, dzięki któremu od razu po napisaniu wiadomości trafi ona do mojej skrzynki pocztowej.

Formularz kontaktowy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agata Szustecka Prowadząca działalność gospodarczą pn. Idziemy po zdrowie Dietetyk Agata Szustecka, NIP: 8652575239, adres: ul. Floriańska 39, 37-450 Pilchów, (dalej jako: „Administrator”). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach (i) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem powyższego formularza, (ii) niezbędnych do wykonania umowy zawartej przez Pana/Panią z Administratorem lub (iii) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności zapewnienia kontaktu z podmiotem będącym stroną umowy zawartej z Administratorem, weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się z Administratorem, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu oraz prawidłowej realizacji umowy zawartej z Administratorem, (iv) niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, (v) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: dietetyk@idziemypozdrowie.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem Polityka prywatności.

FAQ – Pytania i odpowiedzi